keskiviikko 16. joulukuuta 2009

Oppilaanohjaaja Mari Puustisen haastattelu

Teksti ja kuva: Terhi Tiihonen 9e

Kaiken takana on Mari Puustinen

Koulumme oppilaanohjaaja Mari Puustinen istahtaa työpöytänsä taakse ja naurahtaa hermostuneesti. Olisihan hänen pitänyt aavistaa joutuvansa koululehden toimituksen piinapenkkiin uudistaessaan kahdeksasluokkalaisten TET-harjoittelua.

– Tullessani Minariin ja kuultuani kasiluokkalaisten siivoustetistä aloin heti suunnitella muutosta, tänä syksynä koulumme palkkalistoille kirjautunut Mari kertoo.


– Arvelin, että olisi parempi antaa oppilaiden valita työpaikkansa. Näin he saisivat paremman käsityksen heitä kiinnostavista ammattialoista, ja siivoojatkin saisivat hieman taukoa oppilaista.

TET-harjoittelun tarkoituksena on siis antaa nuorille tilaisuus tutustua heitä kiinnostaviin ammatteihin käytännön kautta. Vaikka Minarin oppilailla oli mahdollisuus hakeutua töihin sukulaistensa tai muiden läheistensä kautta, joukosta löytyi myös niitä, jotka kysyivät paikkaa muualta. Työpaikkojen hankinnassa ei Marin mukaan muodostunut erityisen suuria ongelmia, vain muutama oppilas tarvitsi hieman apua.

Kahdeksasluokkalaisilta on saatu varsin positiivista palautetta muuttuneesta käytännöstä. Olisiko mahdollista, että koulumme nuorimmatkin pääsisivät kokemaan oikean työnteon ilon muuallakin kuin koulun ruokalassa?

– Se ei ole kovin todennäköistä, sillä seitsemäsluokkalaisista on suuri apu keittäjille. Kahdeksasluokkalaisten tetti saattaa muuttua tällaiseksi pysyvästi, mutta mikään ei ole vielä varmaa, Puustinen vastaa arvoituksellisesti.