torstai 26. toukokuuta 2011

Malli-YK opetti kansainvälistä päätöksentekoa

Teksti: Vesa Vainikainen ja Joona Töyräs 9c
(http://www.ykliitto.fi/kouluttaa/malliyk)
Kuvat ja kuvatekstit: Virva Eskelinen


Kuopion seudun ensimmäinen Malli-YK -kokous kokosi nuoria kymmenestä koulusta

Kuopion seudun ensimmäinen Malli-YK -kokous pidettiin Kallaveden lukiolla 4. - 6. toukokuuta. Tähän YK-liiton järjestämään simultaaniseen tapahtumaan osallistui oppilaita kymmenestä eri pohjoissavolaisesta koulusta. Oppilaat olivat yläkoululaisia ja lukiolaisia. Minna Canthin koulusta ja lukiosta edustus oli suuri: yhteensä seitsemän maadelegaatiota sekä varapuheenjohtajia ja hallintohenkilökuntaa.

Minna Canthin yläkoulun ja lukion osanottajat.
Malli-YK-kokouksien tarkoitus on tutustuttaa osallistujat innostavalla tavalla YK:n toimintaan ja tarjota erinomaisen mahdollisuuden perehtyä eri valtioiden poliittisiin käytäntöihin ja YK-käyttäytymiseen. Osallistujat lisäävät tietämystään kansainvälisestä politiikasta ja kehittävät tiedonhankintataitojaan perehtymällä edustamiensa valtioiden oloihin ja näkökantoihin. Kokoukseen osallistuminen opettaa myös kokous- ja neuvottelutaitoja sekä harjaannuttaa esiintymistaitoja. (lähde: http://www.ykliitto.fi/kouluttaa/malliyk)

Nigerian delegaatti Roosa Heiska käytti yleiskokouksessa puheenvuoron.
Kokouksessa jokainen delegaatio edustaa jotakin YK:n jäsenvaltiota, jonka näkökulmien mukaisesti delegaatit keskustelevat ajankohtaisista globaalikysymyksistä. Yhteen delegatioon kuuluu neljä jäsentä, jotka jakautuvat komiteoihin. Delegaattien tehtävänä on ajaa edustamansa valtion näkökantoja, vaikka ne olisivat omien henkilökohtaisten näkemysten vastaisia. (lähde: http://www.ykliitto.fi/kouluttaa/malliyk)

Kuopion alueellisen kokouksen komitea-aiheita oli neljä: ydinsulkusopimuksen vahvistaminen ja globaali ydinaseriisunta
, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, kulttuurien välisen vuoropuhelun ja rauhankulttuurin edistäminen sekä nuorisotyöttömyys ja sen vaikutukset.

Ranskan delegaatti Charlotta Elo (vas. edessä) kuuntelee, kun Norjan edustaja Eero Uusaro kertoo maansa kannasta rauhankulttuuriin.
Kolmipäiväiseen kokoukseen osallistuivat seuraavat koulut: Suonenjoen lukio (Brasilia), Kallaveden lukio (Yhdysvallat, Kiina ja Israel), Kissakuusen koulu Karttulasta (Kolumbia), Neulamäen koulu (Iran ja Japani),
Siilinjärven lukio (Iso-Britannia), Kuopion Lyseon lukio (Venäjä ja Tansania), Kuopion klassillinen lukio (Viro), Lintharjun koulu Suonenjoelta (Kreikka), Minna Canthin lukio (Intia, Egypti ja Pakistan) sekä Minna Canthin koulu (Nigeria, Ranska, Norja ja Meksiko).

Minna Canthin koulun opettajista kokousta valmistelivat ja oppilaita sparrasivat Marja-Leena Hukkanen, Anna Ikonen, Ulla-Riitta Uotinen, Minna Miettinen ja Virva Eskelinen. Lukion puolelta vastuuopettajina toimivat Riitta Renvall ja Arja Kapanen-Rasa.

Kaupungintalolla järjestetyssä iltajuhlassa myös opettajat ja YK-liiton edustajat kilistivät kokoukselle.

Joona Töyräs : "Mukava kokemus!"

Olin mukana Malli-YK -tapahtumassa. Maidät osallistujat valittiin jo hyvissä ajoin muutamaa kuukautta tapahtumaa aiemmin, että ehtisimme valmistautua. Valmistavia kokouksia pidettiin parisenkymmentä. Niihin sisältyi tietoa tapahtumasta, tiedon keräystä omasta maasta ja aihealueesta, omien päätöslauselmaehdotusten ja linjapaperien tekoa, suurlähettilään puheenvuoron valmistelua ja tulevan YK-maailmankansalaiskokeen valmistelua.

Itse tapahtuma alkoi keskiviikkona 4.toukokuuta rekisteröitymisellä. Saimme omat YK-kansiot ja siirryimme luokkiin jokainen oman komiteansa mukaan. Komiteoita oli neljä: ydinsulkusopimus, luonnon monimuotoisuus, rauhankulttuuri ja nuorisotyöttömyys. Luokissa saimme tunnin aikaa lobbaukselle ja päätöslauselmien puhtaaksikirjoitukselle. Kun kaikki päätöslauselmaehdotukset, jotka saivat riittävästi (eli 3) allekirjoittajamaita, oli kirjoitettu puhtaaksi, siirryimme saliin tapahtuman avajaisiin. Siellä saimme kuulla avauspuheenvuoroja ja muutaman esityksen bändiltä.

Torstaina 5.toukokuuta meillä oli heti aamusta yleiskokous. Siellä jokaisen maan suurlähettiläät pitivät avauspuheenvuoronsa. Sen jälkeen jokainen delegaatti meni oman komiteansa kanssa keskustelemaan eilisen päätöslauselmaehdotuksista, joista läpi oli päässyt jokaisella komitealla kolme. Nyt yritettiin puhua mahdollisimman moni maa oman ehdotuksensa puolelle, jotta saataisiin päätöslauselmaehdotus läpi ja sitä kautta perjantain yleiskokoukseen, jossa äänestettäisiin sen todellinen kohtalo. Tätä armotonta väittelyä käytiin joka komiteassa noin kuusi tuntia. Jokainen komitea sai vain yhden päätöslauselmaehdotuksen läpi. Komiteatyöskentelyn loputtua meillä oli kaupungintalolla vastaanotto. Menimme kaikki sinne nostamaan maljan ja syömään.

Perjantaiaamuna koitti kauan odotettu yleiskokous. Jokaisen komitean jäsenet osallistuivat tähän ja väittelyä ehdotusten hyväksymiseksi käytiin vielä. Jokaisen neljän komitean paperit käytiin vuorotellen läpi. Aina väittelyajan umpeutuessa äänestimme päätöslauselmaehdotuksen lopullisesta kohtalosta: hyväksytäänkö vai hylätään. Neljän komitean ehdotuksista kolme meni yleiskokouksessa läpi. Yleiskokouksen jälkeen lopetimme tapahtuman purkamalla roolit ja täyttämällä palautuslaput. Sen jälkeen kokoonnuimme vielä päättäjäisiin salissa.

Koko tapahtuma oli mielestäni hyvin onnistunut ja mukava kokemus. Toivottavasti saamme vastaavan tapahtuman Kuopioon toistekin!Kaikki minarilaiset pääsivät seuraamaan suorassa lähetyksessa torstain yleiskokousta, jossa maiden suurlähettiläät pitivät minuutin mittaiset avauspuheenvuoronsa.

Marja-Leena Hukkanen ja Samuel Tammekann pitivät komiteatyöskenteöyä mielenkiintoisena


Aapo Ruhanen Lintharjun koululta (vas.) toimi komiteakokouksissa puheenjohtajana ja Minarin Emma Viitanen ja Anna Pekurinen (tytöt keskellä) varapuheenjohtajina.


Minarista oli kokouksessa mukana kolme sisarusparia: Hanna ja Sakari Pääkkö, Laura ja Joona Töyräs sekä Roosa ja Noora Heiska. Hanna ja Laura opiskelevat Minarin lukiossa. Sakari käy Lyseon lukiota, mutta oli vielä viime vuonna peruskoulussa Minarissa. Muut ovat Minarin ysiluokkalaisia.

Yleiskokouksen jälkeen maiden edustajat asettuivat yhteiskuvaan Kallaveden lukion rapuille.

Malli-YK -kokous päätettiin purkamalla roolit. Marja-Leena Hukkanen seuraa, kuinka Ranskan edustajasta Wilma Tarkiaisesta ja Meksikon edustajasta Sofia Krögeristä (tytöt keskellä) tulee taas minarilaisia.

Malli-YK:n verkkolehti
Malli-YK:n sivusto