perjantai 12. marraskuuta 2010

Tervetuloa lukemaan uusinta Huvitusta!

Lahjakkaita oppilaita

Lahjakkuus on asia, josta puhutaan paljon koulumaailmassa. Nyt kun uutta tuntijakoesitystä arvioidaan, on lahjakkaiden oppilaiden huomioiminen ollut esillä mm. lehtien palstoilla ja tv:n keskusteluohjelmissa. On kysytty, ottaako koulu huomioon lahjakkaat oppilaat, ja jos ottaa, niin miten.

Minarissakin lahjakkuus on ollut syksyn mittaan esillä monella tavoin. Meillä on ollut mahdollisuus nähdä, kuulla ja kokea monenlaista lahjakkuutta. Esimerkiksi Kuopion nuorisokuoron konsertissa soi ilmassa huikea musiikillinen lahjakkuus. Taiteilija John Court puolestaan teki ikimuistettavan persoonallista ja lahjakasta taidetta Anti festival -tapahtumassa koulumme ala-aulassa.

Meillä on käynyt vierailijoita, jotka ovat painottaneet sitä, että jokaisella on lahjoja ja että ne vain täytyy itsestään löytää. "Lahja voi kehittyä lahjakkuudeksi, jos sen eteen on valmis tekemään työtä", kiteytti olympiavoittaja Samppa Lajunen ajatuksensa. Kirjailija Annina Holmberg taas otti esiin avarakatseisuuden ja innokkuuden merkityksen lahjakkuudesta puhuessaan.

Jos lahjakkuus käsitetään taidoksi, työnteoksi, avarakatseisuudeksi ja innokkuudeksi, on helppo todeta, että Minarista löytyy paljon lahjakkuutta. Ei liene luokkaa, jossa ei olisi jollakin tavoin lahjakasta oppilasta. Yksi on lahjakas neuloja, toinen lahjakas neuvottelija. Yksi on lahjakas jalkapallossa, toinen lahjakas kielissä. Jonkun lahjat taas eivät koskaan näy koulussa opetettavilla tunneilla.

Sitä, miten meillä lahjakkuus otetaan huomioon, on vaikeampi todeta. Lahjakkaan oppilaan opettamista ei ole tarkasti kirjattu nykyiseen opetussuunnitelmaan eikä sitä voida tarkasti kirjata tuleviinkaan. Lahjakkuus kun on yksilöllistä ja vaatisi siis yksilölliset suunnitelmat.

Huomioiminen riippuukin paljon opettajasta. Minarissa opettajat esimerkiksi antavat lahjakkaalle oppilaalle vaativampia tehtäviä, pyytävät tätä "apuopettajaksi" avustamaan muita tai ohjaavat tätä harrastamaan alaa. Sekin, että yksinkertaisesti kannustaa lahjakasta oppilasta ja antaa tälle myönteistä palautetta, on huomioimista. Nykyisin, kun oppilasryhmät ovat suuria ja hyvin monitasoisia, ei opettaja aina pysty eikä jaksa eriyttämään opetusta. Ei lahjakaskaan opettaja.

Tässä Huvituksen numerossa on useita juttuja lahjakkaista oppilaista. Hyviä lukuhetkiä niiden parissa!


Koko toimituskunnan puolesta

Virva Eskelinen
päätoimittaja
äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori