keskiviikko 14. joulukuuta 2011

Biologian töitä: Veriryhmien määritys

Teksti: Milla Tuovinen 9e ja Veera Hujanen 9e
Kuvat: Vesa Vainikainen

Veri - elämän neste

Johdanto

Tutkimme luokkamme 9E:n kanssa jokaisen oppilaan veriryhmän. Kaikki halukkaat saivat osallistua. Luokastamme osallistui 8 oppilasta.Veikkasimme, että suurin osa luokkamme oppilaista kuuluisi ryhmään A ja ryhmään AB ei kuuluisi kukaan tai korkeintaan yksi.

Sormenpäätä piikittämässä.
Verta tarvittiin pari pisaraa aluslasin molempiin päihin.

Aineisto ja menetelmät

Suoritimme tutkimuksen biologian tunnilla 15.11.2011. Tutkimuksessa käytettäviä välineitä olivat lansetti, anti-A-ja anti-B-seerumit, aluslasi ja tulitikku. Aloitimme työn merkitsemällä tussilla aluslasin vasempaan kulmaan kirjaimen A ja oikeaan B. Sitten tulitikku katkaistiin kahteen osaan. Kun kaikki työvälineet oli lähellä, kädet pestiin verinäytteen ottamista varten. Opettaja pisti lansetilla vasemman käden etusormeen, jotta saataisiin verta. Jokaisella oli oma lansetti.

Veripisarat odottavat vasta-aineitaan ja sekoittamista.
Anti-A -seerumia verinäytteeseen A-puolelle.

Sitten sormesta puristettiin reilu tippa verta aluslasin molempiin merkittyihin päihin. Seuraavana tarvittiin anti-A- ja anti-B-seerumit. Anti-A-seerumia tiputettiin yksi tippa A- puolella olevaan veripisaraan. Anti-B-seerumia yksi tippa veripisaraan B. Sitten niitä kumpiakin sekoitettiin, molempia omalla tulitikun päällä, ettei näytteitä joudu toisiinsa. Jos A puolella oleva veri sakkaantui, mutta B puolella ei, on A-veriryhmä. Jos taas B puolella veri sakkaantui, mutta A puolella ei, on B-veriryhmä. Jos molemmat sakkaantuivat on AB-veriryhmä. Mikäli kumpikaan puoli ei sakkaantunut, on O-veriryhmä.

Luokan tulokset koottuna ja verensiirtokaavio.

Tulokset ja niiden tarkastelu


Neljällä luokkamme oppilaista oli O-veriryhmä ja kahdella A. AB- ja B-veriryhmiin molempiin kuului luokaltamme vain yksi henkilö. Yleisesti Suomessa on eniten A-ryhmään kuuluvia ihmisiä, ja seuraavaksi eniten O-ryhmään.Vähiten Suomessa on B- ja AB-veriryhmään kuuluvia. Totesimme, että sattumalla oli osansa siihen, minkä verran kunkin veriryhmän edustajia luokassamme on. Alkuveikkauksemme piti siis hyvin paikkansa.