keskiviikko 14. joulukuuta 2011

Kasvien keruu osa 1

Teksti: Rosariina Suhonen 8a ja Katariina Lähtevänoja 8a
Kuvat: Vesa Vainikainen

"Aloita ajoissa!"

Meidän koulussamme on jo monen vuoden ajan ollut tapana kerätä kasvio. Kerääminen aloitetaan 7. luokan keväällä ja sitä jatketaan yhdeksännen luokan syksyyn asti. Siihen mennessä olisi tarkoitus saada kokoon yhteensä 60 kasvia. Oppilailla herää usein kysymys: Miksi?

Rosariinan työnäyte.
Kysymme asiaa biologianopettaja Vesa Vainikaiselta.
-Kasviota keräämällä oppii tunnistamaan erilaisia lajeja. Lajintunnistus on biologian tärkeimpiä taitoja. Kun ymmärtää ja tuntee lajeja, käsittää helpommin myös biologian muita osa-alueita. Kasvion tekeminen vaatii myös kärsivällisyyttä. Kasvioista kyllä näkee jos sen eteen on tehty töitä, Vesa kertoo.

Käytännön ohjeita kasvion tekemiseen. Eli näin vältät virheet:
• Aloita kasvion kerääminen jo alkukesästä. Kasveja kannattaa kerätä silloin, kun ne kukkivat, vaikka muutamana päivänä kesässä. Kerää näytteet mahdollisimman kokonaisina.
• Laita kasvit heti prässäytymään, jotta saat hyvät näytteet. Prässiksi käy jokin tasainen alusta, sanomalehtiä, valkoista paperia (sanomalehdet saattavat päästää väriä) ja painoja.
• Muista vaihtaa sanomalehtiä, jos kasvit ovat märkiä.
• Kirjoita etiketit, joista ilmenee kasvin tiedot (nimi, tieteell. nimi, heimo ja kasvuympäristö) sekä keräystiedot (kerääjä, keräyspäivä ja –paikka).
• Kiinnitä kasvit paperille tai kartongille teipillä tai kontaktimuovilla.
• Kannattaa panostaa kasvion ulkonäköön ja siisteyteen, sillä kokonaisvaikutelma on tärkeä.

Katariinan kasveja.
Kasvion tekeminen on ihan hauskaa, mutta vaatii kärsivällisyyttä. Ohjeistus alkuun voi olla epäselvää. Kasviota tehdessä oppii lajeja jonkin verran. Koska kasvion ulkonäölle ei anneta ohjeita, niistä tulee varsin erilaisia ja omaperäisiä, mikä on hienoa.

Linkit:
Kasvien keruuohjeet
Kasvioiden arviointikriteerit
Valokki - nettikasvio
Nettikasvio
Luontoportti