tiistai 1. kesäkuuta 2010

Juha Hänninen palkittiin välkkäritoiminnasta

Teksti: Virva Eskelinen ja Juha Hänninen
Kuvat: Vesa Vainikainen

Juha Hänninen sai Koululiikunnan kehittäjä 2010 -palkinnon

Kuopion kaupunki on palkinnut Minna Canthin koulun liikunnan ja terveystiedon opettajan Juha Hännisen koululiikunnan kehittämisestä. Hänninen vastaanotti maanantaina 31. toukokuuta Koululiikunnan kehittäjä 2010 -palkinnon. Palkintoa olivat koululla luovuttamassa Tapani Nissi, Kuopion liikuntapolkuhankkeen vetäjä, Harri Turunen, kaupungin koululiikunnan ohjaaja sekä Teemu Turunen, liikunnanohjaaja.


Juha Hänninen on ollut käynnistämässä koulussamme liikunnallista välituntitoimintaa ja ollut muutenkin aktiivinen koululiikunnan kehittämisessä koulun ja kaupungin liikuntatoimen välillä.

- Meidän koulussa välkkärit ovat passiivisia. Tällainen toiminta tarjoaa hyvän ja mielenkiintoisen mahdollisuuden saada porukkaa liikkeelle koulupäivän aikana, hän pohtii asiaa.

Minarissa onkin kahden vuoden aikana saanut Hännisen suojeluksessa välituntiliikuntaohjaajan koulutuksen yhdeksän 9.-luokkalaista, viisitoista 8.-luokkalaista ja kolmetoista 7.-luokkalaista.

Palkinnon saaminen yllätti opettajan täysin. - Harvoin tässä ammatissa palkituksi pääsee. Mukavaltahan se tuntuu, Hänninen toteaa vaatimattomasti.


Välkkäritoiminta Minarissa

Välituntiliikunta käynnistyi Minna Canthin koulussa lukuvuonna 2008-2009. Välituntiliikunnan tehtävänä ja tavoitteena on lisätä koulumme nuorten välituntiaktiivisuutta liikunnan eri keinoin. Tämä nähdään yhtenä keskeisenä osana nuorten hyvinvoinnissa ja kouluviihtyvyydessä. Välituntiliikunnan suurena haasteena ja tavoitteena on saada mukaan myös sellaisia nuoria, jotka eivät muutoin liiku esimerkiksi urheiluseuroissa, liikuntatunneilla, koulun kerhoissa tai välitunneilla.

Välituntiliikunta perustuu oppilaslähtöiseen toimintaan. Toimintaa pyörittävät välkkäriohjaajakoulutuksen saaneet nuoret yhteistyössä toimintaa ohjaavan opettajan kanssa. Koulutus on järjestetty yhteistyössä Kuopion liikuntapolkuhankkeen, Pohjois-Savon liikunta ry:n ja Kuopion kaupungin koululiikunnan kanssa. Koulutus tarjoaa nuorille eväät toimia ohjaajan tehtävissä ja ylläpitää välituntiliikuntatoimintaa. Koulussamme välkkäritoiminnan sisältöjä ovat olleet esimerkiksi panna-jalkapallo, katukoris, naruhyppely, liitokiekko ja petanque. Toukokuussa koulumme sai Nintendo-Wii pelikonsolin ja siihen liittyvän tanssipelit, joka on ensi syksyn välkkäritoiminnan sisältöjä.

Juha Hänninen