tiistai 1. kesäkuuta 2010

Tunnetko lähiseutuasi?

Teksti ja kuvat: Kati Miettinen 9c ja Kim Räisänen 9C
Projektikuvat: Kati Miettisen projektityöstä Vesa Vainikainen

Ysiluokkalaisten väestömaantieteen projektityö

Saimme maantiedon- ja biologianopettajalta Vesa Vainikaiselta ohjeet kuinka toteutetaan väestömaantieteen projektityö. Ohjeita läpi käydessämme projektityö tuntui todella työläältä, mutta tarkemmin siihen perehdyttyämme se alkoikin vaikuttaa mielenkiintoiselta.

Tehtävän ensimmäisessä vaiheessa tutustuimme Suomen väestöön ja asutukseen, jossa tarkemmin tutkimme kaupunkien, väestön, maaseudun ja asutuksen eri muotoja käsitekartan avulla. Opimme, kuinka monet asiat sisältyvät esimerkiksi asutukseen.
Tehtävän toisessa vaiheessa tutustuimme Itä-Suomen kaupunkeihin ja kirkonkyliin nimeämällä Itä-Suomen karttaan siihen kuuluvat paikkakunnat, joita on yhteensä 63. Lisäksi väritimme karttaan paikkakunnat joissa itse kukin oli käynyt. Samalla mietimme paikkakuntien vierailukohteita, joita voisimme työssämme esitellä lyhyesti. Nähtävyyksistä esittelimme Mikkelissä sijaitsevaa Visulahden matkailukeskusta, Heinävedellä sijaitsevaa Valamon luostaria, Leppävirran virkistysuimalaa Vesileppistä sekä Punkaharjun matkailukeskus Kesämaata.
Katin sukutaustoja
Projektityön kolmannessa vaiheessa rupesimme täyttämään Suomen-karttaan sukutaustojamme. Karttaan merkitsimme sisarukset, vanhemmat, isovanhemmat ja muut lähisukulaiset. Lisäksi merkitsimme heidän syntymäpaikat ja muuttoliikkeet opiskelun, työn sekä muiden syiden johdosta. Oli mielenkiintoista huomata, kuinka laajasti eri elämänvaiheet ovat sukulaisiamme vieneet ympäri Suomea, jopa kauemmas ulkomaille.

Neljännessä työmme vaiheessa esittelimme Kuopion ympäristössä olevia kaupunginosia mielikuvitusta apuna käyttäen. Työssämme esittelemämme kaupunginosat olivat Petonen, Saaristokaupunki, Kurkimäki ja Neulamäki. Kaupunginosista tarkemmin kerroimme, millaista väestörakennetta, millaisia palveluita ja harrastusmahdollisuuksia sekä liikenneyhteyksiä niissä on.
Tuomiokirkko
Projektimme viimeisessä vaiheessa suoritimme katukävelytehtävän, jossa valitsimme Kuopion kaupunginkartalta kaksi eri korttelia. Valitsimme Snellmanin puiston ympäröivän korttelin sekä J.V. Snellmanin kotimuseon ympäröivän korttelin. Molemmista kortteleista täytimme ”Korttelin mieltäminen” –kyselylomakkeen omakohtaisista havainnoista. Lomakkeessa käytiin läpi asioita, muun muassa kuinka usein on käynyt kyseisissä paikoissa ja millaisen vaikutelman korttelista sai. Valokuvasimme mielenkiintoisia kohteita, muun muassa kirjailija J.V. Snellmanin patsaan sekä Tuomiokirkon.
Kim Snellmanin puistossa
Kokonaisuudessaan väestömaantieteen projektityö oli monivaiheinen, joissakin tehtävissä hieman haastavakin. Mielestämme tehtävä oli loppujen lopuksi mielenkiintoinen ja mukava. Opimme esimerkiksi sen, että Suomen väestö ja asutus koostuu monesta asiasta.