maanantai 3. joulukuuta 2012

Biologian tutkimuksia: veriryhmät

Teksti: Ella Salmi 9f
Kuvat: Vesa Vainikainen

"Eipäs sattunutkaan...."

Mariankin veriryhmä selvisi.
Johdanto
Tehtävänä oli selvittää mihin veriryhmään kuulumme. Tiesin etukäteen molempien vanhempieni kuuluvan Suomen yleisimpään veriryhmään, eli A-veriryhmään. Arvelin siis, että itsekin kuuluisin siihen.

Aineisto ja menetelmät
Tehtävä suoritettiin 15.11.2012 koulussa, biologian tunnilla. Ensin otimme puhtaan aluslasin ja merkitsimme sen toiseen ylänurkkaan A-kirjaimen ja toiseen B-kirjaimen. Verinäyte otettaisiin sormenpäästä joten kättä pyörittelemällä ja ravistelemalla sai kiihdytettyä sormenpään verenkiertoa ja sillätavoin helpottaa veren saamista. Opettaja pisti jokaista vuorotellen sormenpäähän pienellä neulalla ja pistokohdasta puristimme muutaman pisaran verta aluslasin molempiin päätyhin, A- ja B-kirjainten alle. Sitten laitoimme A-kirjaimen kohdalla olevaan vereen tipan Anti-A:ta ja B-kirjaimen kohdalle Anti-B:tä, eli vasta-ainetta.

Antiseerumien lisäys
Veriryhmä A

Tulokset ja niiden tarkastelu
Hetken kuluttua pystyimme päättelemään tulokset sen mukaan miten veri reagoi vasta-aineissa. Jos veri reagoisi molemmissa vasta-aineissa, kuuluisi AB-veriryhmään, jos reagointi tapahtuisi vain Anti-A:ssa kuuluisi A-veriryhmään ja Anti-B:ssä olevan veren reagoidessa veriryhmä olisi B. Jos veri ei reagoisi kummassakaan vasta-aineessa, kuuluisi O-veriryhmään. Minun vereni reagoi Anti-A:ssa eli kuuluin siis A-veriryhmään.


Luokkamme veriryhmien prosenttiosuudet ”noudattivat” melko tarkasti Suomen veriryhmien prosenttiosuuksia, vaikka vain 15 henkilöä osallistui testiin. Suuremmalla ryhmällä sattuma ei olisi vaikuttanut niin paljon ja olisi saatu enemmän tietoa veriryhmien suuruuksista ja yleisistä veriryhmistä.  Tutkimme myös punasolujen ja vasta-aineiden muotoja eri veriryhmissä ja päättelimme mihin veriryhmään kuuluvat voivat luovuttaa vertaan ja kenelle. Saimme selville, että AB-veriryhmävoi ottaa vastaan verta kaikilta veriryhmiltä eli se on yleisvastaanottaja ja O-veriryhmä voi luovuttaa verta kaikille veriryhmille eli se on yleisluovuttaja.

Tiivistelmä
Tehtävä sujui onnistuneesti ja ennakkoarvaukseni mukaan kuuluin A-veriryhmään.

Linkit:
http://www.veripalvelu.fi/